duva fredskommittén

Vinternumret av Fredsbladet har kommit!

I detta nummer får du en inblick i hur Sverige har successivt förvandlats från fredsnation till krigsnation.  Det officiella erkännandet av detta faktum ägde rum 15 december 2020 när riksdagen fattade försvarsbeslutet för perioden 2021-2025.

Från och med nu har Sverige en försvars- och säkerhetspolitik byggd inte på dialog, samförstånd och gemensam säkerhet utan på vapen.  Detta nummer handlar alltså om militariseringen av Sverige, men också om ett icke-vålds alternativ. 

Läs numret här