Zoomgrupp: Vilka är kväkarna?

Zoomgrupp: Vilka är kväkarna?

Är du nyfiken på kväkarna? Har du frågor kring kväkarnas tro och praxis? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration. Alla är välkomna – från allmänt intresserade till erfarna medlemmar. Vi träffas första tisdagen i månaden kl. 19–20.30, från och med 5 januari 2021, över Zoom.

Varje tillfälle är fristående. Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna, på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms på tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet och kan ansluta dig vid utsatt tid. Anmälan är inte bindande.

Julia strukturerar mötet kring de frågor som anmälts, med hänsyn till gruppens storlek och sammansättning varje gång. Vi varvar samtal och stillhet.