Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald

“En dag får människorna åter höra världen andas igen. Det blir när världen återtagit den rytm och det arbetssätt som hör levande väsen till. Mänskligheten har genomlevat en lång period med härskartanken som målsättning. Den skulle nödvändigt skriva sina egna lagar på jorden även om det betydde trotsinställning mot naturen, mot naturens barn och naturens lag inom oss själva.”

Elin Wägner, ur Väckarklocka (1941)

Vi befinner oss idag i flera olika globala kriser som, var och en för sig och tillsammans, på sikt hotar livet på Moder Jord. Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald arbetar på olika sätt med att utveckla dessa frågor i samfundet, till exempel genom att lyfta dem i samband med retreater och föredrag. Vi välkomnar de Vänner och Vänners vänner som vill vara med i arbetet att ta kontakt med oss.

Nätverket har idag en Facebookgrupp, “Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald”. Sidan är öppen för alla som är intresserade av att arbeta med dessa viktiga överlevnadsfrågor, tillsammans med oss i kväkaranda. Vi arbetar med att skapa ytterligare kanaler för engagemang. 

Som Vänner och Vänners vänner med intresse för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald är vi ofta engagerade i andra demokratiska organisationer som arbetar med dessa frågor. Vi vill uppmuntra till ett sådant samarbete, både i Sverige och internationellt. Vi ser det som ett naturligt komplement till vårt engagemang inom samfundet. 

Om du har frågor om vårt arbete är du välkommen att höra av dig på e-post: miljo@kvakare.se