Recurring

Andakt i Malmö

Kapellgatan 6 Kapellgatan 6Malmö,

Malmö andaktsmöte håller andakter lördagar jämna veckor kl 10.30. Efter en timmes stilla andakt tillsammans, får vi möjlighet till samtal över enkelt fika. Adress: Kapellgatan 6, St Johanneskyrkans församlingslokal, första våningen, den vita dörren höger om trappan. 

Recurring

Andakt i Malmö

Kapellgatan 6 Kapellgatan 6Malmö,

Malmö andaktsmöte håller andakter lördagar jämna veckor kl 10.30. Efter en timmes stilla andakt tillsammans, får vi möjlighet till samtal över enkelt fika. Adress: Kapellgatan 6, St Johanneskyrkans församlingslokal, första våningen, den vita dörren höger om trappan. 

Recurring

Andakt i Malmö

Kapellgatan 6 Kapellgatan 6Malmö,

Malmö andaktsmöte håller andakter lördagar jämna veckor kl 10.30. Efter en timmes stilla andakt tillsammans, får vi möjlighet till samtal över enkelt fika. Adress: Kapellgatan 6, St Johanneskyrkans församlingslokal, första våningen, den vita dörren höger om trappan. 

Recurring

Andakt i Malmö

Kapellgatan 6 Kapellgatan 6Malmö,

Malmö andaktsmöte håller andakter lördagar jämna veckor kl 10.30. Efter en timmes stilla andakt tillsammans, får vi möjlighet till samtal över enkelt fika. Adress: Kapellgatan 6, St Johanneskyrkans församlingslokal, första våningen, den vita dörren höger om trappan.