Årlig uppvaktning hos Utrikesdepartementet

Årlig uppvaktning hos Utrikesdepartementet

För tredje året i rad uppvaktade kväkarna den 12 juli Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning, för att överlämna ett brev om att Sverige måste skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.  Detta var årsdagen av den presskonferens 2019 där dåvarande Utrikesminister Margot Wallström meddelade att Sverige tills vidare inte skulle skriva under konventionen.

Michael Perez, ansvarig tjänsteperson, tog välvilligt emot Torbjörn Söderquist och Sharon Gustafsson och under en dryg halvtimme satt dessa tre och samtalade kring denna ödesfråga. Du kan läsa brevet här.

Brevet skickades också till samtliga medlemmar i utrikes- och försvarsutskotten, till ett antal ledande beslutsfattare och publicerades som debattartikel i Dalademokraten.