Fredsinitiativ vid vapenmässa i Paris

Tysta fredsmanifestationer.

Via världssamfundets Europa- och Mellanösternsektion (EMES)  har samfundet fått ett brev från Stop Fuelling War, en grupp bestående av europeiska kväkare som bildades för att arbeta mot den ”normalisering” och det försvar av vapenhandeln som undan för undan skett i världen. Regeringar motiverar till exempel inte sällan en ökad tillverkning och försäljning av vapen och krigsmateriel med behovet av arbetstillfällen.

Stop Fuelling War arbetar för freden på ett särskilt sätt: man uppmärksammar vapenmässan Eurosatory, som äger rum i Paris vartannat år. Med tysta manifestationer gör man kväkarnas fredsvittnesbörd synligt för deltagare i mässan och de som jobbar där. Detta har pågått under många år, men nu vill gruppen bli ännu mer aktiv och frågar därför efter stöd med detta brev till samtliga europeiska årsmöten. Stödet kan se ut på olika sätt:

  • du kan bli medlem av ledningsgruppen (arbetsspråket är engelska)
  • du kan lämna ett ekonomiskt bidrag
  • du kan komma till Paris 11–15 juni 2018 och delta i manifestationerna

Läs mer på stopfuellingwar.

Vi är några svenska medlemmar som har beslutat oss för att delta vid manifestationerna i Paris i juni. Skulle du som är medlem eller Vänners vän vilja ansluta till oss, ta kontakt med Annika Hultman Löfvendahl på annika.lofvendahl@gmail.com eller Görel Råsmark på gorel.rasmark@gmail.com.