Intryck från samtalskväll Hur kan jag leva ett hållbart liv -- tema gemenskap 11/2

Intryck från samtalskväll Hur kan jag leva ett hållbart liv — tema gemenskap 11/2

Vi delade våra erfarenheter av vad gemenskap betyder i våra liv. Den sociala gemenskapen är viktig men ibland krävande. Tystnadens enkla gemenskap ger av sin hemliga kraft som förenar oss och gör oss jämlika. Att känna och lita på Guds eller den stora närvarons skapande kraft mellan oss, ger oss mål och mening långt bortom världens visdom.

Hållbar utveckling bygger gemenskap och vi tenderar att lättare ändra vanor och beteenden om andra också gör det Vi är beroende av varandra för att möjliggöra omställning; att vi kan hjälpas åt, dela på resurserna, värna och vårda det gemensamma.

— Torbjörn Söderquist