En reserapport om vatten och salt

Görel Råsmarks reserapport handelar denna gång om vatten och salt och vad som mera behövs för att överleva. Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från…

Reserapport om en skola för alla

Kväkaren Görel Råsmarks senaste reserapport från Betlehem handlar om skolan. En skola för alla – det vill säga, alla som kan ta sig dit. Som inte har större behov än skolan kan ta hand om. Och som vågar.

Ett träd är en familjemedlem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem. Här kan du läsa hennes senaste rapport. Ett träd är en familjemedlem Närvaron av träd som är…

Från dagen om permakultur och stillhet 17 maj

Lördagen den 17 maj samlades Vänner  i Järna andaktsgrupps lokaler på Draknyckeln för en dag om hållbar utveckling, tema permakultur. Gerhard Vitek delade med sig av sina kunskaper på detta vidsträckta område. Genom samtal ur tystnaden visade Gerard att han inte hade…

Rapporter från Betlehem

Medlemmen i kväkarna Görel Råsmark är just nu deltagare i Ekumeniska följeslagarprogrammet, som samordnas av Kyrkornas Världsråd, och skriver regelbundna rapporter från Betlehem. Här är  hennes senaste: Muren genom hjärtat Det går en mur rakt genom Betlehem. Den stänger av…

Från samtalskväll "Vad innebär det att leva ett hållbart liv?"

Hållbarhet gäller inte bara energi, klimat och materiella resurser utan går in på alla områden av livet, exempelvis pedagogik, arbetsliv, ledarskap… Här följer i listform några aspekter av ett hållbart respektive ohållbart liv som framkom under kvällen:   Hållbart  Lägre…

Från en fördjupningsdag om ”concerner” i Osby

Skånegruppen samlades den 5 april till en fördjupningsdag i Osby kring ämnet ”concerner”. En ”concern” (saknas ett svenskt ord) är en stark kallelse någon får att göra någonting för världen, att omsätta sin tro i handling. Man kan få en…

Från en retreat om att verka för fred och försoning i vardagen

Ur kväkarerfarenheten 4.1 ”Vad går inte människor i döden för – milliontals och på kommando! Men vad vill vi skänka vårt liv åt – frivilligt och ur inre nödvändighet.” Emilia Fogelklou, 1942 Jag uppfattar att Emilia Fogelklou talar om att…